อ.จิณณะ สินส่ง (อ.จิม)

ประวัติการศึกษา

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์

 • นักลงทุนอิสระ
 • อาจารย์สอนการลงทุนด้านเทคนิคที่ efin school

ผลงาน

 • เจ้าของเพจ เล่นพื้นฐาน อ่านเทคนิค
 • เจ้าของผลงานหนังสือ ดูกราฟเป็น เห็นกำไร

แนวคิดการลงทุน

 • “คัดเลือกหุ้นที่มีพื้นฐานที่ดี ตรวจสอบโมเมนตัม วางแผนการลงทุน หรือเก็งกำไร”
อ.ธนภัทร ดวงจิตร (อ.บอย DW)

ประวัติการศึกษา

 • คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์

 • ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยาย Derivative Warrants (DW) จากหลากหลายค่ายผู้ออก เช่น Yuanta , Macquarie , Finansia Syrus, Macquarie , Phatra , RHB , Thanachart , etc.
 • จัด "DW Private Class" สอนเทคนิคการทำกำไร DW อย่างเป็นระบบ เต็มทุกรอบที่เปิด

ผลงาน

 • ผู้ก่อตั้งเพจ "DW Trader หุ้นใหญ่ กราฟสวย" และ "ทัวร์กันเถอะ Tour Together"

แนวคิดการลงทุน

 • “การจำกัดความเสี่ยงสำคัญกว่ากำไร ดักซื้อในจังหวะได้เปรียบ เน้นเสี่ยงต่ำเป็นหลัก ถ้าไม่เสียหรือไม่หลุด stop loss สักพักเดี๋ยวก็วิ่ง!”
อ.ภัทรทร ช่อวิชิต
ประวัติการศึกษา
 
 • ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
ประสบการณ์
 
 • ลงทุนในตลาดหุ้นกว่า 10 ปี ลงทุนโดยใช้ปัจจัยพื้นฐานในการเลือกหุ้นเป็นหลัก ค้นหาสัญญาณการเติบโตในงบการเงิน
 • อาจารย์สอนการลงทุนด้านพื้นฐานที่ efin school

ผลงาน

 • ออกแบบและพัฒนา indicator ด้านปัจจัยพื้นฐานให้กับ efinance thai
 • เจ้าของเพจ www.investidea.in.th
 • พัฒนาระบบเทรดแบบ Quantitative สำหรับวิเคราะห์หุ้นด้วยปัจจัยพื้นฐานและกราฟ กับ www.Labhoon.com
 • เจ้าของผลงานหนังสือ
  • ผ่าความลับ งบการเงิน
  • คุ้ยแคะ แกะหุ้นเด้ง
  • เจาะหุ้นร้อน สแกนหุ้นเด้ง
แนวคิดการลงทุน
 • “ลงทุนหุ้นที่พื้นฐานดี มีการเติบโต ราคาเหมาะสม”
เหล่าซือ OppO

ประวัติการศึกษา

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • College of International Culture - South China Normal University

ประสบการณ์

 • นักลงทุนอิสระ
 • ถนัดใช้โปรแกรม Homily ในการวิเคราะห์ กระแสเงินของรายใหญ่

ผลงาน

 • admin เพจ เล่นพื้นฐาน อ่านเทคนิค

แนวคิดการลงทุน

 • “เล็งหุ้นดี ดูรายใหญ่ สแกนเม็ดเงิน"
อ.ชาญชนม์ ลวิตรังสิมา (อ.แบงค์)

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี BBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท MBA Cleveland State University, USA

ประสบการณ์

 • เทรดหุ้นตั้งแต่ปี 1993 ยุครัฐบาลชาติชายดัชนี 1700 ก่อนฟองสบู่แตก เป็นเม่าอยู่หลายปี หยุดเทรดและกลับมาเทรดในช่วงปี 2002 มีความสนใจการเทรดลักษณะที่เป็นการเก็งกำไรระยะสั้น ศึกษาทางด้านเทคนิคและใช้เครื่องมือทางด้านเทคนิคในการเทรดในช่วง 10 ปีหลัง
 • งานประจำเป็นเจ้าของและผู้บริหารบริษัททางด้านไอที 2 บริษัท

ผลงาน

 • ผู้ก่อตั้งและ Admin กลุ่มเล่นหุ้นเก็งกำไรแบบรายวัน สมาชิก 140000+ คนใน Facebook  โพสต์ประจำวันให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องหุ้น
 • จัดคอร์สอบรมให้ความรู้ในการเทรดและเป็นอาจารย์สอนในบางโอกาส

แนวคิดการลงทุน

 • “เทรดที่ risk ต่ำ มีผลตอบแทนที่แน่ชัด Price คือมายา Volume นั้นหนาคือของจริง”